Verantwoording

Stichting Rainforest Projects wil het regenwoud en haar bewonders steunen, zowel de mensen als dieren. Dat doen we onder andere door bomen te planten en mensen te onderwijzen in duurzaam bosmanagement. We werken hiervoor samen met Sumatran Orangutan Society (SOS) en Mpingo Community & Development Initiative (MCDI). Alle bestuursleden zijn op vrijwillige basis verbonden aan stichting Rainforest Projects.

Onze missie

Het behouden, herstellen en uitbreiden van het tropische regenwoud als leefgebied voor mens en dier.

Onze visie

Door de bewoners de onschatbare waarde van het regenwoud te leren inzien, en hen te leren hoe zij hier op een duurzame manier inkomsten uit kunnen genereren, worden zij ambassadeurs en bewakers van het woud.